Fort fram til
sannheten



Vi tar alltid utgangspunkt i din situasjon og dine rammer.


LES MER

Utvikler deg
og laget ditt



Sammen setter vi ambisjon, kultur og treningsmål for deg og virksomheten.


LES MER

Tett på
over lang tid



Programmet løper over ti måneder og skal gi varig endring av atferd.


LES MER

Gjør deg til
en bedre leder



Du får tydelige lederferdigheter basert på samspill og 100% ansvar.


LES MER

«Komplett er det tredje selskapet hvor jeg bruker metodikken for å utvikle lederne, medarbeiderne, virksomheten og bygge kultur»

OLE VINJE | Komplett Group