Andre samling av OTH kull 9 er gjennomført

Andre samling av OTH kull 9 er gjennomført

Ordtilhandling kull 9 har nå vært gjennom sin andre samling og dette har blitt en flott gjeng som jobber godt med å implementere tankegangen fra Ordtilhandling i sin egen hverdag.

Denne gangen hadde vi besøk av adm direktør Bjørnar Gulliksen i Isola AS. Han snakket om hvordan han og teamet i Isola har møtt sine utfordringer i markedet gjennom et målrettet arbeid basert på prinsippene i Ordtilhandling der de har jobbet med å tydeliggjøre sin visjon og forankre denne, organisere seg riktig, legge vekt på 100%-ansvar, osv. Han viste også hvordan han selv og kollegene tar disse prosessene med seg i sin egen treningsplan for å sikre at de i praksis får gjennomført det de beslutter. Bjørnar Gulliksen la vekt på hvor viktig Ordtilhandling-prosessen og arbeidsmåten har vært for de gode resultater som Isola nå opplever. Han er også veldig tydelig på hva han synes om Ordtilhandling: "Det virker i praksis".

Det er totalt 35 personer som deltar på årets ledelsesprogram. Disse representerer et bredt spekter av ledelseområdet fra mellomledere og toppledere i privat sektor til rådmenn i offentlig sektor. Siden oppstarten mer enn 200 ledere vært gjennom ledelsesprogrammet Ordtilhandling.

Neste samling er 12. og 13. desember. Imellomtiden jobber lederne med praktisk bruk av de verktøyene de fikk i de to første samlingene. De følges også opp av Ordtilhandlings rådgivere.

Påmelding til Ordtilhandling

Vil du vite mer eller melde deg på det neste lederprogrammet? Kontakt oss på 901 83 799 eller post@ordtilhandling.no

Kull 11 | 2018

Januar 2018 er det oppstart for kull 11 i vårt lederprogram.

Modul 1 | 08.01 - 09.01 - 2018
Modul 2 | 12.02 - 13.02 - 2018
Modul 3 | 23.04 - 24.04 - 2018
Modul 4 | 11.06 - 12.06 - 2018
Modul 5 | 27.08 - 28.08 - 2018
Modul 6 | 08.10 - 09.10 - 2018

Det er nå åpnet for påmelding
til kull 11.

Fyll ut påmeldingsskjemaet eller ta uforpliktende kontakt: 
Påmelding og mer informasjon