Grunnfilosofi

Med tett oppfølging får vi resultater

Samarbeidet mellom JCP Nordic og Hans Trygve Kristiansen gir Ordtilhandling en spisskompetanse på ledelsesutvikling, virksomhetsutvikling, fokusert trening, profesjonell presisjon og tydelig samspill.

Vår grunnfilosofi er at all ledelse og alle virksomheter kan utvikles med tydelige mål, konkrete treningsmål og en god kultur. Gjennom interne prosesser og ledelsesprogrammet kommer vi raskt i inngrep med den enkelte leder i en helhetlig og strategisk sammenheng som gavner både lederen og virksomheten. Og vi er alltid tett på, hele veien.

Tankesettet er en suksessformel for fremgang og utvikling både i næringslivet og offentlig sektor. Først former vi målet, deretter former målet oss. Og spørsmålene blir de samme for enkeltpersoner, avdelinger og hele virksomheter. Hva betyr dette målet for oss og meg? Hva skal jeg bidra med? Etter å ha jobbet ut våre utviklingsmål og treningsplaner, måler vi oss selv på dette.

Skal vi oppnå det vi ønsker, må vi holde fokus på det vi jobber med i utviklingslinja. Resultatene leser vi av underveis. Også her er spørsmålene viktige. Hva er det viktigste av det viktige for å utvikle oss i riktig retning? Og hvilke utviklingsmål må vi sette oss for å nå resultatmålene?


Neste samlinger

Modul 1 | 03.02 - 04.02 - 2020

Modul 2 | 27.04 - 28.04 - 2020
Modul 3 | 08.06 - 09.06 - 2020

Modul 4 | 31.08 - 01.09 - 2020

Modul 5 | 12.10 - 13.10 - 2020

Modul 6 | 07.12 - 08.12 - 2020