Referanser

STEINAR SØNSTEBY, KONSERNSJEF ATEA

«En av Hans Trygves fremste egenskaper er å si mye med få ord. I tillegg er det så presist. Da vi startet samarbeidet med Hans Trygve ble vi i løpet av kort tid enige om at vi organiserte oss for utydelig, kommuniserte for utydelig. ”Kan dere egentlig bli dårligere?” spurte Hans Trygve. Nei, det kunne vi jo ikke. ”Kan dere bli bedre da?” spurte han. Det ble nikket og sagt ja. ”Så hva skal dere gjøre for å bli bedre?” Og da svaret var gitt: ”Er vi enige da?”

Jeg har aldri møtt noen i mitt liv som like fort kommer fram til sannheten, skreller løken, lag for lag. De siste ti åra har jeg engasjert Hans Trygve for å utvikle både meg og mine ledere i Atea. Også et selskap med 6.000 ansatte kan være tydelig organisert, men det er ingen selvfølge. Hans Trygves utfordrende arbeid er viktig for oss. Hva er 100 %-ansvaret ditt? Blir dere bedre av det da? Små og avgjørende spørsmål som tar oss helt ned til grunnmuren av det vi holder på med.

Det er ikke enkelt å gjøre ting enkelt. Det er tvert imot ganske vanskelig. Men resultatene til Atea viser at vi har gjort mye riktig. Det har Hans Trygve sin del av æren for.»

Atea AS er Europas nest største leverandør av IT-infrastruktur. Med sine ca. 6.000 ansatte, er Atea representert i over 80 av de viktigste byene i Norge, Danmark, Sverige, Finland og Baltikum. I Norge er Atea den klart største aktøren i markedet med over 1.500 ansatte.

MERETE BERDAL, STYRELEDER JOTRON

«Jotrons samarbeid med Ordtilhandling startet høsten 2011 da vi skulle samle vår norske virksomhet under én felles ledelse. Vi har benyttet denne kompetansen til å strukturere opp den nye organisasjonen og revitalisere målene og verdiene våre. For oss har det vært viktig å få en prosess over tid for å få til varig endring. Derfor har vi valgt å bruke Ord til handling i en bedriftsintern prosess i tillegg til å benytte lederkursene. Involveringen sikrer en kontinuerlig utvikling av Jotron, og sørger for at vi hele tiden har fokus på vår nedfelte visjon om å være verdensledende.

Vi er blitt mer bevisste med Ord til handling som samarbeidspartner. Det har utfordret oss og gjort oss mer tydelige. Hans Trygves direkte og jordnære stil har gått rett hjem hos våre ansatte, og samtidig er han svært dyktig til å «treffe» og vurdere hvor skoen trykker. Ord til handlings bidrag har vært uvurderlig i den omstillingsprosessen vi er inne i. Vi ser for oss en kontinuerlig forbedringsprosess framover hvor Ord til handling er en naturlig medspiller.»

Jotron har i over 40 år produsert radio-/satelittkommunikasjon for luftfart og maritim industri. Jotron Gruppen har i dag fabrikker i Larvik, Horten, Drammen og Litauen samt salgskontorer i Newcastle, Houston og Singapore. Bedriften har i dag ca. 250 ansatte og hadde i 2015 en omsetning på 395 millioner kroner.

OLE VINJE, KONSERNSJEF KOMPLETT GROUP

«Mitt samarbeid med Hans Trygve går tilbake til 1996, og Komplett Group er det tredje selskapet der jeg har involvert han i utviklingen av både bedriften og ansatte. Det er først og fremst på kulturbyggingen som er viktig for oss.

Vi har en klar og tydelig visjon i Komplett: Vi skal være «The obvious choice» for kundene som vil kjøpe vår type varer på nettet. Men i en verden der produkter og priser blir mer og mer like, blir bedriftskulturen, stammekulturen, svært avgjørende for å skille seg fra konkurrentene. Og hos oss handler denne stammekulturen om presisjon, enkelhet og entusiasme.

Vi har kjørt interne prosesser sammen med Hans Trygve og har ledergruppa i trening. På den måten får vi påminnelser, utfordringer og stimuli samtidig som vi utveksler erfaring med andre ledere i andre bransjer. Det er nyttig.

Komplett Group har vokst fort. Vi skal ha én million kunder i året innen 2015, og når den tid kommer vil Hans Trygve garantert utfordre oss til å legge lista enda høyere. Det er en utfordring vi tar.»

Ole Vinje har vært konsernsjef i Komplett Group siden 2007. Før dette var han konsernsjef i Torp Computing Group. Vinje har 27 års erfaring fra IT-bransjen, og har hatt flere ledende stillinger i blant annet IBM, Lantec, Ark/Getronics og Itegra. Komplett Group har i dag ti nettbutikker i Skandinavia, og omsatte for kr 7,3 mrd i 2015.

Påmelding til Ordtilhandling

Vil du vite mer eller melde deg på det neste lederprogrammet? Kontakt oss på 901 83 799 eller post@ordtilhandling.no

Kull 11 | 2018

Januar 2018 er det oppstart for kull 11 i vårt lederprogram.

Modul 1 | 08.01 - 09.01 - 2018
Modul 2 | 12.02 - 13.02 - 2018
Modul 3 | 23.04 - 24.04 - 2018
Modul 4 | 11.06 - 12.06 - 2018
Modul 5 | 27.08 - 28.08 - 2018
Modul 6 | 08.10 - 09.10 - 2018

Det er nå åpnet for påmelding
til kull 11.

Fyll ut påmeldingsskjemaet eller ta uforpliktende kontakt: 
Påmelding og mer informasjon