Mål og utbytte

Hva sitter du igjen med etter lederprogrammet?

Lederprogrammet Ordtilhandling har til hensikt å utvikle ledere som vil skape resultater sammen med andre. Programmet er ingen egotripp for lederen som ønsker seg alene til toppen. Vi tar alltid utgangspunkt i virksomheten du jobber i nå, og setter ambisjon, kultur og treningsmål for å utvikle denne.

Vi avklarer alltid den enkelte leders rammebetingelser og hensyntar disse, og trekker teamet og virksomheten inn i arbeidsoppgavene underveis. På denne måten utvikler vi ikke bare den enkelte leder, men også virksomhetene.

Etter lederprogrammet har du:

  • konkrete treningsmål for å nå ambisiøse resultatmål i virksomheten
  • en prestasjonskultur, både som leder og i laget
  • utviklet tydelige lederferdigheter basert på samspill
og 100% ansvar
  • prestasjonscoaching som et virkningsfullt kommunikasjons-/lederverktøy

Påmelding til Ordtilhandling

Vil du vite mer eller melde deg på det neste lederprogrammet? Kontakt oss på 901 83 799 eller post@ordtilhandling.no

Kull 11 | 2018

Januar 2018 er det oppstart for kull 11 i vårt lederprogram.

Modul 1 | 08.01 - 09.01 - 2018
Modul 2 | 12.02 - 13.02 - 2018
Modul 3 | 23.04 - 24.04 - 2018
Modul 4 | 11.06 - 12.06 - 2018
Modul 5 | 27.08 - 28.08 - 2018
Modul 6 | 08.10 - 09.10 - 2018

Det er nå åpnet for påmelding
til kull 11.

Fyll ut påmeldingsskjemaet eller ta uforpliktende kontakt: 
Påmelding og mer informasjon