Lederprogrammet

Praktisk og krevende lederutvikling som virker

Lederprogrammet Ordtilhandling er praktisk orientert, basert på lang erfaring og kjent utviklingsteori. Utvikling skjer i dyptgripende prosesser i samspill med andre ledere fra store og mellomstore bedrifter i Norge. Det utvikler både den enkelte leder og virksomheten.

Ordtilhandling leverer ikke enkeltstående og underholdende kurs, men dynamiske og krevende prosesser hvor vedvarende endring mot ambisiøse mål oppstår. Lederprogrammet består av seks samlinger i løpet av ti måneder på Farris Bad i Larvik.

Her er overskriftene for hver enkelt samling:

MODUL 1
Presentasjon av lederprogrammets filosofi, igangsettelse av treningsprosess og bruk av utviklingplan. Lederens posisjon og rolle.

MODUL 2
Helhetslederen, management vs. leadership, prestasjonscoaching.

MODUL 3
Målrettet lagorganisering med fokus på ansvar og samspill.

MODUL 4
Visjon og verdier som verktøy, egen lederpåvirkning, treningsmål vs. resultatmål.

MODUL 5
Utvikling av prestasjonskultur, relasjonelt perspektiv, rollebevissthet.

MODUL 6
Oppsummering, utvikling av lederverktøy og videreføring av Ordtilhandling.

Mellom hver samling deles deltakerne inn i mindre treningsteam som følges opp av trenerne og coaches tett. Alle samlingene inneholder omfattende gruppearbeid og motiverende foredrag. Alle som deltar får individuelle oppgaver mellom samlingene.

Påmelding til Ordtilhandling

Vil du vite mer eller melde deg på det neste lederprogrammet? Kontakt oss på 901 83 799 eller post@ordtilhandling.no

Kull 11 | 2018

Januar 2018 er det oppstart for kull 11 i vårt lederprogram.

Modul 1 | 08.01 - 09.01 - 2018
Modul 2 | 12.02 - 13.02 - 2018
Modul 3 | 23.04 - 24.04 - 2018
Modul 4 | 11.06 - 12.06 - 2018
Modul 5 | 27.08 - 28.08 - 2018
Modul 6 | 08.10 - 09.10 - 2018

Det er nå åpnet for påmelding
til kull 11.

Fyll ut påmeldingsskjemaet eller ta uforpliktende kontakt: 
Påmelding og mer informasjon