Mål og utbytte

Hva sitter du igjen med etterpå?

Lederprogrammet Ordtilhandling har til hensikt å utvikle ledere som vil skape resultater sammen med andre. Programmet er ingen egotripp for lederen som ønsker seg alene til toppen. Vi tar alltid utgangspunkt i virksomheten du jobber i nå, og setter ambisjon, kultur og treningsmål for å utvikle denne.

Vi avklarer alltid den enkelte leders rammebetingelser og hensyntar disse, og trekker teamet og virksomheten inn i arbeidsoppgavene underveis. På denne måten utvikler vi ikke bare den enkelte leder, men også virksomhetene.

Etter lederprogrammet har du:

  • konkrete treningsmål for å nå ambisiøse resultatmål i virksomheten
  • en prestasjonskultur, både som leder og i laget
  • utviklet tydelige lederferdigheter basert på samspill
og 100% ansvar
  • prestasjonscoaching som et virkningsfullt kommunikasjons-/lederverktøy


Neste samlinger

Modul 1 | 03.02 - 04.02 - 2020

Modul 2 | 27.04 - 28.04 - 2020
Modul 3 | 08.06 - 09.06 - 2020

Modul 4 | 31.08 - 01.09 - 2020

Modul 5 | 12.10 - 13.10 - 2020

Modul 6 | 07.12 - 08.12 - 2020