Programmet

Praktisk og krevende lederutvikling som virker

Lederprogrammet Ordtilhandling er praktisk orientert, basert på lang erfaring og kjent utviklingsteori. Utvikling skjer i dyptgripende prosesser i samspill med andre ledere fra store og mellomstore bedrifter i Norge. Det utvikler både den enkelte leder og virksomheten.

Ordtilhandling leverer ikke enkeltstående og underholdende kurs, men dynamiske og krevende prosesser hvor vedvarende endring mot ambisiøse mål oppstår. Lederprogrammet består av seks samlinger i løpet av ti måneder på Farris Bad i Larvik.

Her er overskriftene for hver enkelt samling:

MODUL 1
: Presentasjon av lederprogrammets filosofi, igangsettelse av treningsprosess og bruk av utviklingplan. Lederens posisjon og rolle.

MODUL 2
: Helhetslederen, management vs. leadership, prestasjonscoaching.

MODUL 3
: Målrettet lagorganisering med fokus på ansvar og samspill.

MODUL 4
: Visjon og verdier som verktøy, egen lederpåvirkning, treningsmål vs. resultatmål.

MODUL 5
: Utvikling av prestasjonskultur, relasjonelt perspektiv, rollebevissthet.

MODUL 6
: Oppsummering, utvikling av lederverktøy og videreføring av Ordtilhandling.

Mellom hver samling deles deltakerne inn i mindre treningsteam som følges opp av trenerne og coaches tett. Alle samlingene inneholder omfattende gruppearbeid og motiverende foredrag. Alle som deltar får individuelle oppgaver


Neste samlinger

Modul 1 | 03.02 - 04.02 - 2020

Modul 2 | 27.04 - 28.04 - 2020
Modul 3 | 08.06 - 09.06 - 2020

Modul 4 | 31.08 - 01.09 - 2020

Modul 5 | 12.10 - 13.10 - 2020

Modul 6 | 07.12 - 08.12 - 2020