Vi utvikler både deg som leder og virksomheten

Datoer for neste

Lederprogram

Vi har til hensikt å utvikle 

ledere som vil skape resultater sammen med andre. Vi tar alltid utgangspunkt i virksomheten

og setter ambisjon, kultur

og treningsmål.

 

NB! Vi har begrenset antall

plasser i hvert program.

 "Jeg har aldri møtt noen i hele mitt liv som like fort kommer frem til sannheten"

Steinar Sønsteby

ATEA