top of page

BOK

Det skjer under din ledelse

Hva driver mennesker til gode prestasjoner? Hva kjennetegner de beste topplederne? Hva må lag, bedrifter og organisasjoner jobbe med hvis de vil oppnå resultater?


Denne boken er en spisset utgave av Hans Trygve Kristiansens vinneroppskrift. Det er ingen typisk lærebok om lederfilosofi. Det er en bok som tar deg fra ord til handling. En bok som utfordrer og stiller spørsmål til deg som leder: For alt skjer under din ledelse. Hva har du tenkt å gjøre med det?

bok1.jpeg
bottom of page