top of page

GRUNNFILOSOFI

Suksessformel 
for fremgang

Vår grunnfilosofi er at all ledelse og alle virksomheter kan utvikles med tydelig mål, konkrete treningsmål og en god kultur. Gjennom interne prosesser i bedrifter og ledelsesprogrammet Ordtilhandling, kommer vi raskt i inngrep med den enkelte leders utfordringer i sitt selskap og rolle. Som trenere utfordrer vi og er tett på for at den enkelte skal utvikle seg selv og selskapet de leder, alltid i tråd med selskapets strategi og mål.

Tankesettet er en suksessformel for fremgang og utvikling både i næringslivet og offentlig sektor, likeså som i idretten. Først former vi målet, deretter former målet oss. Spørsmålene blir de samme for enkeltpersoner, avdelinger og hele virksomheter. Hva betyr dette målet for meg? Hva skal jeg bidra med? Og hvordan skal jeg prioritere rått på det som påvirker resultatet mest. Etter å ha blitt bevisst våre utviklingsmål og tiltak, måler vi oss selv på dette. Det er ikke planene i seg selv som er viktig, men hva du gjør i hverdagen. Det er det som skaper resultater.

 

Skal vi oppnå det vi ønsker må vi holde fokus på det vi jobber med i utviklingslinja. Resultatene leser vi av underveis. Også her er spørsmålene viktige. Hva er det viktigste av det viktige for å utvikles oss i riktig retning? Hvilke delmål må vi sette oss for å nå resultatmålene?

bottom of page