top of page

Personvernerklæring

1. Innledning

Ordtilhandling AS (Org. Nr. 916 895 178) er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, kjøpshistorikk eller en vurdering.

Ordtilhandling behandler personopplysninger om våre kunder i forbindelse med kjøp og salg av tjenester/produkter, og noen ganger også i kartleggingsprosesser.

Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

2 Hvilke personopplysninger har vi om deg?

Ordtilhandling behandler følgende opplysninger om kontaktoersoner hos kunder og leverandører:

 •  Navn

 •  Telefonnummer

 •  E-postadresse

Ordtilhandling kan behandle følgende opplysninger om deltakere på våre programmer og kurs, interne utviklingsprosesser e.l.:

 • Navn

 • Telefonnummer

 • E-postadresse

 •  Arbeidsgiver

 • Stillingstittel

 • Fødselsdato

 • Bilder tatt i undervisningssammenheng

 • Videoopptak tatt i undervisningssammenheng

 • Kartlegggingsresultater

 

 

 

3. Hvordan innhenter vi personopplysninger?

 

Ordtilhandling innhenter personopplysninger primært i forbindelse med påmelding til våre programmer, og noen ganger i kartleggingsprosesser ved hjelp av spørreskjema og potensielle andre vurderinger.

4. Hva bruker vi personopplysningene til

Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål:

 • Informasjon ifm programmene våre: Deltakerne på våre utviklingsprogrammer mottar informasjon før, under og etter endt program.

 • Markedsføring: Vi bruker din kontaktinformasjon (f.eks. telefonnummer og epostadresse) til å sende deg anbefalinger og informasjon om våre arrangementer og tilbud.

 • Statistikk: Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender for å forbedre og videreutvikle våre tjenester og tilbud. Så langt det er mulig gjør vi dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

 

5. Hvem deler vi personopplysninger med?

Personopplysninger deles ikke med utenforstående tredjeparter, med mindre Ordtilhandling er rettslig forpliktet til dette eller har innhentet samtykke til dette.

Ordtilhandling benytter i enkelte tilfeller underleverandører som behandler personopplysningene på vegne av oss (databehandler). Vi benytter kun underleverandører som har gitt garantier for at personopplysningene ikke vil bli behandlet til annet formål enn de er innhentet for og at behandlingen vil være i samsvar med personvernregelverket.

 

6. Hvordan lagres og sikres personopplysninger?

Ordtilhandling lagrer personopplysninger i Dropbox hvor to-trinns verifisering er aktivert. Dropbox har utviklet sin tjenste i henhold til GDPR-krav. Ordtilhandling sikrer personopplysninger gjennom begrenset tilgang ved tilgangsstyring på de ulike systemene. I tillegg lagres personopplysninger i Tappin, vårt påmeldingssystem. Tappin har en databehandleravtale med Ordtilhandling og en egen personvernerklæring for hvordan de forvalter data på vegne av Ordtilhandling.

7. Når slettes personvernopplysninger?

I dialog med kunder og deltakere spør OTH om samtykke til at OTH kan sende informasjon om våre tilbud via mail. Du kan når som helst trekke tilbake samtykke. Øvrig informasjon (utover navn, mailadresse og telefonnummer) vil oppbevares i to år for å gi mulighet til å kommunisere med brukeren som oppfølging i etterkant av gjennomført program.

8 Dine rettigheter

Du kan ha rett til å be oss om å:

 • Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

 • Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.

 • Oppdatere dine personopplysninger.

 • Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare.

 • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger

 • Motsette deg automatiske individuelle avgjørelser, inkludert profilering.

 • Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller, der det er teknisk mulig, be oss om å overføre disse til en annen virksomhet.

 • Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss.

 

Vær klar over at det finnes begrensninger i disse rettighetene. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.

9. Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden/appen.

10. Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du benytte følgende kontaktinformasjon:

Kontaktperson: Stian Karlsen, Daglig leder

Telefonnummer: 98299930

E-postadresse: stian@ordtilhandling.no

Adresse: Akersbakken 10, 0172 Oslo

bottom of page