top of page

INTERNE PROSESSER

Skreddersyddebedriftsinterne 
prosesser

Vi tilbyr ulike bedriftsinterne leder- og utviklingsprosesser med ett mål, å skape resultater sammen med andre. En prestasjonskultur med basis i bedriftens ambisjon og verdigrunnlag.

Bedriftsinterne prosesser skreddersys for den enkelte bedrift og kan bestå av samlinger, individuelle konsultasjoner, gruppearbeid e.l. Alt tilpasses ditt behov, ambisjoner og tilgjengelige ressurser.

Ordtilhandling-filosofien starter alltid med utvikling av levende visjoner, mål og verdier. Dette danner grunnlaget for bygging av individuelle samspillsferdigheter gjennom tildeling av 100% ansvar i organisasjonen, innføring av prestasjonscoaching som verktøy og lederadferd.

“Uten OtH på laget hadde vi aldri kommet dit vi er i dag gjennom å definere så klare mål og verdier. Dette har gitt oss en tydelighet, retning og energi som smitter på alle i og utenfor selskapet. OtH har vært avgjørende for å bygge vårt unike miljø, vår kompetanse, kultur og posisjon som det ledende cyber sikkerhets selskapet i Norge.”

Thomas Kronen -  CEO Orange Cyberdefence Norway

bottom of page