oth_element.png

Bedriftsinterne prosesser med mål

Vi tilbyr ulike bedriftsinterne leder- og utviklingsprosesser med ett mål, å skape resultater sammen med andre. En prestasjonskultur med basis i bedriftens ambisjon og verdigrunnlag.

Bedriftsinterne prosesser skreddersys for den enkelte bedrift og kan bestå av samlinger, individuelle konsultasjoner, gruppearbeid e.l. Alt tilpasses ditt behov, ambisjoner og tilgjengelige ressurser.

Ordtilhandling-filosofien starter alltid med utvikling av levende visjoner, mål og verdier. Dette danner grunnlaget for bygging av individuelle samspillsferdigheter gjennom tildeling av 100% ansvar i organisasjonen, innføring av prestasjonscoaching som verktøy og lederadferd.