top of page

TALENTPROGRAM

Utvikle
talentene i din bedfrift

Ordtilhandlings talentprogram er for deg som er i starten av ditt lederskap eller står på trappene til å bli leder. Gjennom programmet vil du lære en tydelig men enkel ledelsesfilosofi og helt konkrete verktøy som vil ta deg fra ord til handling.

 

I samspill med deltakere fra andre selskaper og bransjer lærer du en praktisk verktøykasse som vil hjelpe deg å bli trygg som leder. Du vi bli bevisst hva ditt bidrag til helheten skal være og hvordan du kan prioritere rått, det som påvirker resultatet mest.

Hvem passer programmet for?

Ferske/potensielle ledere som ønsker å utvikle seg til å bli robuste, tydelige, trygge, involverende og handlekraftige ledere som skaper resultater i samspill med sine medarbeidere.

 

Bedriftsledere som ønsker å utvikle ferske/potensielle ledere, og etablere et utviklingsløp internt i bedriften for å engasjere, motivere og sikre en karrierevei for organisasjonens talenter.

Mål og utbytte

Målsetning for talentprogrammet er å utvikle potensielle og ferske ledere fra deres egen nå-tilstand til ønsket tilstand, i tråd med bedriftens ambisjoner og kultur. I programmet vil vi utfordre deg til å konfrontere virkeligheten. Hvor står du i dag og hva er potensialet ditt?

Hvordan prioritere rått på det som påvirker resultatet mest?

Hans Trygve Kristiansen

Samlingsmoduler

MODUL 1

Hva kjennetegner god ledelse. Ambisjonsprosessen. Hva er ditt selskaps visjon og delmål. Hva er dine personlige mål og hvordan prioriterer og etterlever du disse i hverdagen?

MODUL 2

Lagorganisering. Hva er den enkeltes ansvarsområde? Hva innebærer det og hvilken rammer og myndighet har dere? Hvordan samspille med andre og få alle deler av helheten til å fungere sammen?

MODUL 3

Prestasjonskultur. Hva er det, hvordan utvikle deg? Hva slags kultur trenger hver og en på vei mot sine ønskede tilstand? Hvordan trene på feedback?

MODUL 4

Hva kjennetegner en god leder? Hvordan jobbe med utvikling av mennesker i eget ansvarsområde? Den saklige samtalen, coaching og aktiv lytting.            

MODUL 5

Ledelse i en prestasjonskultur. Balansen mellom å være tett på og gi handlingsrom. Individuell ledelse

MODUL 6

Oppsummering. Hvordan utvikle seg mot å bli robuste, tryggere, tydeligere og handlekraftige ledere? Hva har oth traineeprogram ført til? Hvordan sikre oppfølging på veien videre?

Praktisk info
Gjennomføring

Deltakerne settes sammen i grupper med mennesker med bakgrunn fra andre selskaper og bransjer. De blir hverandres mentorer gjennom programmet.

En stor del av programmet foregår gjennom diskusjoner i plenum og mindre grupper.

Digitale samlinger med sin egen gruppe etter samling 2,3 og 4 for å diskutere status og utfordre hverandre.

Treningsplan som arbeidsverktøy for hver enkelt, fokus på individuelle mål og arbeidsoppgaver (trening).

Fasilitatorer er trenere fra toppidretten og næringslivet som kan vise til gode resultater i egen hverdag, basert på Ordtilhandling filosofien.

Pris

Pris for programmet er 30.000 kr + Mva. Dette inkluderer også lunch og øvrig servering på samlingene. Eventuell overnatting må bookes direkte til hotellet.

Lokasjon

Talentprogrammet består av seks dagsamlinger på

Scandic Vulkan Oslo.

Datoer for neste
talentprogram

Oppstart 30. Oktober.

NB: Begrenset antall plasser

30. oktober 2024
17. desember 2024
04. februar 2025
25. mars 2025
20. mai 2025
27. august 2025

bottom of page