top of page

TRAINEEPROGRAM

Utvikle
talentene i din bedfrift

Ordtilhandlings traineeprogram er for deg som er i starten av ditt lederskap eller står på trappene til å bli leder. Gjennom programmet vil du lære en tydelig men enkel ledelsesfilosofi og helt konkrete verktøy som vil ta deg fra ord til handling.

 

I samspill med deltakere fra andre selskaper og bransjer lærer du en praktisk verktøykasse som vil hjelpe deg å bli trygg som leder. Du vi bli bevisst hva ditt bidrag til helheten skal være og hvordan du kan prioritere rått, det som påvirker resultatet mest.

Neste traineeprogram starter 3. april 2024

Hvem passer programmet for?

Ferske/potensielle ledere som ønsker å utvikle seg til å bli robuste, tydelige, trygge, involverende og handlekraftige ledere som skaper resultater i samspill med sine medarbeidere.

 

Bedriftsledere som ønsker å utvikle ferske/potensielle ledere, og etablere et utviklingsløp internt i bedriften for å engasjere, motivere og sikre en karrierevei for organisasjonens talenter.

Mål og utbytte

Målsetning for traineeprogrammet er å utvikle potensielle og ferske ledere fra deres egen nå-tilstand til ønsket tilstand, i tråd med bedriftens ambisjoner og kultur. I programmet vil vi utfordre deg til å konfrontere virkeligheten. Hvor står du i dag og hva er potensialet ditt?

Hvordan prioritere rått på det som påvirker resultatet mest?

Hans Trygve Kristiansen

Samlingsmoduler

Modul 1

Hva kjennetegner god ledelse. Ambisjonsprosessen. Hva er ditt selskaps visjon og delmål. Hva er dine personlige mål og hvordan prioriterer og etterlever du disse i hverdagen?

Modul 2

Lagorganisering. Hva er den enkeltes ansvarsområde? Hva innebærer det og hvilken rammer og myndighet har dere? Hvordan samspille med andre og få alle deler av helheten til å fungere sammen?

Modul 3

Prestasjonskultur. Hva er det, hvordan utvikle deg? Hva slags kultur trenger hver og en på vei mot sine ønskede tilstand? Hvordan trene på feedback?

Modul 4

Hva kjennetegner en god leder? Hvordan jobbe med utvikling av mennesker i eget ansvarsområde? Den saklige samtalen, coaching og aktiv lytting.            

Modul 5

Ledelse i en prestasjonskultur. Balansen mellom å være tett på og gi handlingsrom. Individuell ledelse

Modul 6

Oppsummering. Hvordan utvikle seg mot å bli robuste, tryggere, tydeligere og handlekraftige ledere? Hva har oth traineeprogram ført til? Hvordan sikre oppfølging på veien videre?

Praktisk info

Gjennomføring

Deltakerne settes sammen i grupper med mennesker med bakgrunn fra andre selskaper og bransjer. De blir hverandres mentorer gjennom programmet.

En stor del av programmet foregår gjennom diskusjoner i plenum og mindre grupper.

Digitale samlinger med sin egen gruppe etter samling 2,3 og 4 for å diskutere status og utfordre hverandre.

Treningsplan som arbeidsverktøy for hver enkelt, fokus på individuelle mål og arbeidsoppgaver (trening).

Fasilitatorer er trenere fra toppidretten og næringslivet som kan vise til gode resultater i egen hverdag, basert på Ordtilhandling filosofien.

Pris

Pris for programmet er 30.000 kr + Mva. Dette inkluderer også lunch og øvrig servering på samlingene. Eventuell overnatting må bookes direkte til hotellet.

Lokasjon

Traineeprogrammet består av fem samlinger a 1 dag på Scandic Fornebu Hotel og en avsluttende 2-dagers samling på Farris Bad i løpet av en 10 mnd periode.

Datoer for neste
traineeprogram

3. april 2024
4. juni 2024
21. august 2024
17. oktober 2024
12. desember 2024

5. - 6. februar 2025

NB: Begrenset antall plasser

bottom of page