top of page
oth_element.png

Mål og utbytte

Lederprogrammet Ordtilhandling har til hensikt å utvikle ledere som vil skape resultater sammen med andre. Programmet er ingen egotripp for lederen som ønsker seg alene til toppen. Vi tar alltid utgangspunkt i virksomheten du jobber i nå, og setter ambisjon, kultur og treningsmål for å utvikle denne.

Vi avklarer alltid den enkelte leders rammebetingelser og hensyntar disse, og trekker teamet og virksomheten inn i arbeidsoppgavene underveis. På denne måten utvikler vi ikke bare den enkelte leder, men også virksomhetene.

Mål og utbytte

Konkrete treningsmål

for å nå ambisiøse

resultatmål i virksomheten

1

Utviklet tydelige

lederferdigheter basert på

samspill og 100% ansvar

2

En prestasjonskultur,

både som leder og i laget

3

Prestasjonscoaching

som et virkningsfullt

kommunikasjons-/lederverktøy

4

Etter lederprogrammet har du:

bottom of page